ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
- VIEW
Γ’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
- VIEW
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΨΩΝΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ Δ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ Ε
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
- VIEW
ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ Σ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΨΩΝΑ Γ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- VIEW
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
- VIEW

EMEL – Student Routes

Announcement

Share on Facebook

Our News

Ticket Info

From: 17/06/13

 

One Way - €1.50


Nightly - €2.50


Daily - €5.00


Weekly - €15.00


Monthly - €40.00


Yearly - €400.00